Jason Rantz: ซีแอตเทิลปิดสวนสาธารณะเพื่อนมัสการเว้นแต่คุณจะอธิษฐานว่าคุณจะไม่ติดค็อกเทลโมโลตอฟ

การบูชาสาธารณะเพียงอย่างเดียวที่ดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับในซีแอตเทิลคือการภาวนาว่าคุณ “อย่าจับได้ว่าขว้างค็อกเทลโมโลตอฟที่อาคาร” นักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น Jason Rantz กล่าวกับ ” Tucker Carlson Tonight ” เมื่อวันอังคาร