การติดเชื้อไวรัสและมะเร็งเรื้อรังอาจทำให้ทีเซลล์นักฆ่าในระบบภูมิคุ้มกันมีสภาวะผิดปกติหรืออ่อนเพลีย โดยไม่สามารถตอบสนองต่อผู้บุกรุกที่ติดเชื้อหรือเซลล์ผิดปกติ เช่น ทีเซลล์หน่วยความจำปกติได้อีกต่อไป การศึกษาใหม่ 2 ชิ้นนำโดยนักวิจัยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความอ่อนล้าของ T เซลล์ ซึ่งอาจนำไปสู่กลยุทธ์ที่เป็นไปได้ในการเอาชนะ

งานวิจัยที่ MGH เน้นที่ความแตกต่างระหว่างความจำและทีเซลล์ที่หมดฤทธิ์ในผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในมนุษย์ ก่อนและหลังการรักษา หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาและหายขาด ทีเซลล์ที่หมดแรงของพวกมันมีแนวโน้มที่จะรับคุณสมบัติบางอย่างของเมมโมรี่ทีเซลล์แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับเมมโมรี่ทีเซลล์ การปรับปรุงด้านความงามของทีเซลล์ซึ่งในการศึกษาแบบผิวเผินอาจตีความว่าเป็นการฟื้นตัวที่แท้จริงได้ ในขณะที่ในความเป็นจริง พารามิเตอร์หลักที่กำหนดประสิทธิภาพของทีเซลล์ไม่เปลี่ยนแปลง โมเลกุลจำนวนมากที่เปลี่ยนแปลงไปถูกทำให้เป็นปกติหลังการรักษา แต่มีโมเลกุลอื่นติดอยู่ และเห็นได้ชัดว่าโมเลกุลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทำงานของทีเซลล์ การขาดการฟื้นตัวนี้เด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการกระตุ้นทีเซลล์เป็นเวลานานโดยไวรัส การกระตุ้นที่สั้นลงทำให้เซลล์เปลี่ยนกลับเป็นเซลล์ T หน่วยความจำที่ใช้งานได้